Virtualizacija servera i cloud computing su danas najizraženiji trendovi kada govorimo o mrežnim serverima, ali uprkos tome lokalni serveri i dalje igraju važnu ulogu u kompjuterskim mrežama. Isto tako, i male kompanije trebaju servere, a ne samo one koje broje više hiljada servera. Baš za takve korisnike HP Enterprise je kreirao server imena ProLiant MicroServer. Pogledajte naše dojmove.