LC-Power je tržišna marka kompanije Silent Power Electronics iz Njemačke, proizvođača raznovrsne kompjuterske periferije koji je najpoznatiji po kućištima i napojnim jedinicama. Baš zato smo i testirali jedno njihovo kućište, a pomogla nam je i njihova napojna jedinica.