Dell je odabrao rotaciju kompletnog ekrana kao metod transformacije svog hibridnog laptopa u tablet i obratno. Iako je ovo trenutno najpopularniji i najjednostavniji metod transformacije, čini nam se da je druga karakteristika najvažnija osobina Inspirona 3148. Pogledajte našu video recenziju.