Bez obzira da li s radi o tekstualnim dokumentima, različitim obrascima, nacrtima ili slično, pregledanje i dijeljenje dokumenata u PDF formatu nikad nije bilo jednostavnije. Ako se pored toga dokumenti kreiraju da se mogu uređivati i editovati, onda postaju još korisniji. Ovaj put predstavljamo vam jedan vrlo jednostavan softver za editovanje PDF dokumenata.

****

Iza imena Icecream PDF Editor, krije se jedan vrlo jednostavan i praktičan softver za pregledanje, ali po potrebi i uređivanje ili editovanje PDF dokumenata.

Njegov vrlo čist i pregledan interfejs sastoji se od dva ključna dijela sa različitim alatima - dijela za uređivanje i dijela za kreiranje i ostavljanje pribilješki.

Edit sekcija sadrži sve ono za osnovno uređivanje dokumenata. Od Select alatke koja omogućava odabir bilo kojeg elementa u dokumentu i promjene njegovih osnovnih atributa. Tako u radu sa tekstom možete mijenjati njegov sadržaj, odabir fonta, veličinu i boju, poravnanja, pa čak i njegovu providnost.

Tu su i alati za dodavanje nekih jednostavnih grafičkih elemenata, kao i opcije za ubacivanje i rad sa fotografijama.

U dijelu posvećenom pribilješkama tu su alatke za dodavanja komentara, notesa, označavanje površine dokumenta ili teksta različitim bojama, podvlačanje i križanje teksta ili se recimo možete odlučiti za ubacivanje nekog “digitalnog” pečata poput “završeno”, “odobreno” i slično.

Omogućeno je i ubacivanje stranica, mijenjanje njihovog rasporeda ili okretanje, a kao jedina mana, može se navesti nemogućnost eksporta dokumenata u neki drugi format.

Najbolje od svega je što je Icecream PDF Editor u potpunosti besplatan i može se skinuti sa njihove zvanične web stranice.

1/1