Omar Kudović

Omar Kudović

petak, 11 April 2014 10:16

Administrative Tools za MS Lync Server

Bitno je napomenuti da se administrativni alati instaliraju po pokretanju instalacije Lync servera. Za razliku od ostalih platformi, Lync Server ima mnogo administrativnih alata i većinu od njih ćete koristiti u svakodnevnom radu na održavanju i administriranju Lync organizacije.
Administrativni alati se sastoje od sljedećih komponenti, od kojih svaka na svoj način olakšava rad:

- Lync Server Deployment Wizard;
- Lync Server Control Panel;
- Lync Server Topology Builder;
- Lync Server Logging tool;
- Centralized Logging Service;
- Lync Server Management Shell.

Lync Server Deployment Wizard

Kako mu i ime kaže, uloga Deployment Wizarda je instalacija ostalih komponenti servera. Nakon što pokrenete instalaciju, Lync Server Deployment Wizard će vam omogućiti da odmah instalirate sve potrebne administrativne alate. Deployment Wizard sadrži nekoliko koraka, koji će vas voditi do potpune instalacije Lync Servera.

Već na prvom koraku morate instalirati Configuration Store, koja sadrži lokalnu SQL Express bazu (tačnije - dio za Central Management Store). Ukoliko u svom Lync okruženju imate manje od 500 korisnika, SQL Express će biti dovoljan za normalan rad, u suprotnom će vam trebati puna verzija Microsoft SQL servera.

Posebnu pažnju treba obratiti na korak u kojem se instaliraju certifikati za Lync Server 2013. Da bi ste mogli uraditi bilo kakve instalacije s certifikatima na Lync Server morate biti član RTCUniversalServerAdmin grupe. Za instalaciju Lync Server 2013 Standard ili Front-End role potrebna su vam četiri certifikata - po jedan za external i internal web pristup, osnovni certifikat i jedan za Server-To-Server provjeru (authentication).

Posljednji korak u Lync Deployment Wizard jeste pokretanje servisa. Ukoliko dođe do grešaka, informacije ćete dobiti kroz bootstrap local informacije. Njih ćete vidjeti veoma često tokom instalacije i rada s Lync Deployment Wizard.

Lync Server Topology Builder

Ako ste do sada radili s Topology Builder u prethodnoj verziji Lync Server 2010, onda sigurno nećete imati problema s novom verzijom, jer nije bilo bitnijih promjena u procesu rada. Topology Builder je dio Lync Administrative Tools i primarna namjena mu je da, kako mu i naziv kaže, kreira Lync topologiju na osnovu vaših zahtjeva. Da bi sebi olakšali rad i bržu implementaciju topologije, poželjno je da prije imate pripremljen plan šta tačno želite da imate u svojoj Lync topologiji. Naravno morate znati da prije nego što pokrenete Lync Server Topology Builder, morate instalirati sljedeće komponente, kako bi pokretanje prošlo bez problema:
- Visual C++ Redist;
- PowerShell 3.0 (dodajte samo Windows Management Framework 3.0.);
- .Net 4.5.