Kako su kompjuteri vremenom postali sve dostupniji i pristupačniji široj sferi korisnika, informacije od značaja, privatne ili poslovne, su sve češće pohranjene na medijima unutar kompjuter. Taj trend je pratilo i pojeftinjenje jedinične cijene prvo megabajta, zatim gigabajta, a danas i terabajta.

Međutim, napredak tehnologije i masovna proizvodnja sa sobom donose i lošiji kvalitet izrade samih uređaja. Pristupačne cijene su omogućile masovnu prodaju hard diskova velikog kapaciteta na kojima se čuva velika količina podataka. Na žalost, veća količina podataka smještena na jednom takvom mediju neminovno znači i mnogo veći gubitak kada uređaj prestane da radi.

U današnje vreme iskustvo je pokazalo da na žalost više nije pitanje – "Da li će hard disk prestati da radi?", već, nažalost: "KADA će to da se desi?". Da ne bi došli u situaciju da zbog toga izgubimo važne podatke postoji jednostavno rešenje – uvijek napravite backup (rezervnu kopiju) podataka. Ako do gubitka podataka ipak dođe, postoji mogućnost da uradite besplatnu i neobavezujuću on-line dijagnozu hard diska na web sajtu kompanije DataSolutions.

Do gubitka podataka najčešće dolazi u tri sljedeća slučaja. Prvi je tzv. ljudski faktor kada ljudi slučajno ili namjerno obrišu podatke, odnosno pokupe virus na Internetu što također može da dovede do brisanja podataka. Drugi slučaj je loša izrada memorijskih medija kada dolazi do habanja materijala, otkaza elektronike i sl. A treći slučaj je "viša sila", odnosno nepredviđene okolnosti, udari struje, požari, poplave, itd.

Ponekad je moguće da i sami uradimo nešto kako bi povratili podatke, naročito ako je u pitanju prvi navedeni slučaj (ljudski faktor), odnosno ako su slučajno obrisani podaci samo u Recycle Bin-u ili slično Postoje besplatni programi koji mogu da se skinu sa Interneta i da to efikasno odrade umjesto nas.

Ako nije u pitanju hard disk, već se izgube podaci na USB disku, SSD disku, SD kartici, Micro SD kartici ili slično, moguće je i tada vratiti podatke. Za to postoji specijalizovana oprema. U slučajevima gubljenja podataka na USB Flash disku ili SSD disku, taj disk najčešće mora da se uništi jer je potrebno odlemiti memorijske čipove, a zatim specijalnom opremom pročitati sadržaj sa memorijskih čipova. Postupak je nešto duži i komplikovaniji nego kod standardnih hard diskova, ali je podjednako efikasan.

Naravno, najbolje je da nikad ne dođemo u takvu situaciju da nam se važni se podaci izgube i zato glavna poruka svima je – uvijek napravite rezervnu kopiju bitnih podataka (backup) i to na više lokacija, a ako i pored svega toga dođe do problema sa gubljenjem podataka obratite se profesionalcima.

http://www.datasolutions.rs

 

1/1