Bitno je napomenuti da se administrativni alati instaliraju po pokretanju instalacije Lync servera. Za razliku od ostalih platformi, Lync Server ima mnogo administrativnih alata i većinu od njih ćete koristiti u svakodnevnom radu na održavanju i administriranju Lync organizacije.
Administrativni alati se sastoje od sljedećih komponenti, od kojih svaka na svoj način olakšava rad:

- Lync Server Deployment Wizard;
- Lync Server Control Panel;
- Lync Server Topology Builder;
- Lync Server Logging tool;
- Centralized Logging Service;
- Lync Server Management Shell.

Lync Server Deployment Wizard

Kako mu i ime kaže, uloga Deployment Wizarda je instalacija ostalih komponenti servera. Nakon što pokrenete instalaciju, Lync Server Deployment Wizard će vam omogućiti da odmah instalirate sve potrebne administrativne alate. Deployment Wizard sadrži nekoliko koraka, koji će vas voditi do potpune instalacije Lync Servera.

Već na prvom koraku morate instalirati Configuration Store, koja sadrži lokalnu SQL Express bazu (tačnije - dio za Central Management Store). Ukoliko u svom Lync okruženju imate manje od 500 korisnika, SQL Express će biti dovoljan za normalan rad, u suprotnom će vam trebati puna verzija Microsoft SQL servera.

Posebnu pažnju treba obratiti na korak u kojem se instaliraju certifikati za Lync Server 2013. Da bi ste mogli uraditi bilo kakve instalacije s certifikatima na Lync Server morate biti član RTCUniversalServerAdmin grupe. Za instalaciju Lync Server 2013 Standard ili Front-End role potrebna su vam četiri certifikata - po jedan za external i internal web pristup, osnovni certifikat i jedan za Server-To-Server provjeru (authentication).

Posljednji korak u Lync Deployment Wizard jeste pokretanje servisa. Ukoliko dođe do grešaka, informacije ćete dobiti kroz bootstrap local informacije. Njih ćete vidjeti veoma često tokom instalacije i rada s Lync Deployment Wizard.

Lync Server Topology Builder

Ako ste do sada radili s Topology Builder u prethodnoj verziji Lync Server 2010, onda sigurno nećete imati problema s novom verzijom, jer nije bilo bitnijih promjena u procesu rada. Topology Builder je dio Lync Administrative Tools i primarna namjena mu je da, kako mu i naziv kaže, kreira Lync topologiju na osnovu vaših zahtjeva. Da bi sebi olakšali rad i bržu implementaciju topologije, poželjno je da prije imate pripremljen plan šta tačno želite da imate u svojoj Lync topologiji. Naravno morate znati da prije nego što pokrenete Lync Server Topology Builder, morate instalirati sljedeće komponente, kako bi pokretanje prošlo bez problema:
- Visual C++ Redist;
- PowerShell 3.0 (dodajte samo Windows Management Framework 3.0.);
- .Net 4.5.

1/1

Ukoliko ste sve komponente postavili kako treba, koristeći Server Manager, potrebno je uraditi ponovno pokretanje (restart) servera. Nakon uspješnog pokretanja servera, kliknite na komponentu Lync Server Topology Builder, nakon čega će se pokrenuti wizard, koji će vas veoma jednostavno voditi kroz cijelu instalaciju i definisanje nove Lync Server topologije. U samom procesu definisanja topologije potrebno je odrediti i definisati sljedeće Lync komponente:

- Front-End Pool;
- Definisanje opcija za novi Front-End pool;
- Ukoliko imate u planu postavljanje Enterprise Voice komponente, onda je potrebno uraditi postavke i definisanje Mediation Server;
- Postavljanje SQL Server Store;
- Definisanje Edge Server Pool;
- Postavljanje IP adresa.

Kod definisanja Front-End Lync Server role, potrebno je podesiti komponente za Dial-In, Enterprise Voice, Archiving i Monitoring. Ukoliko u planu imate postavljanje i korištenje Enterprise Voice komponente Lync Server, onda morate da postavite Mediation Server rolu. Mediation Server služi za pretvaranje signala koji dolazi s vanjske telefonske mreže (PSTN), prema Lync korisnicima unutar vaše mreže. Jednostavno pojašnjeno, Mediation Server je gateway za vaš SIP protokol. Ukoliko u svojoj internoj Lync topologiji imate manje od 300 korisnika, a u planu imate postavljanje Enterprise Voice komponente, Mediation Server rola može biti instalirana na Front-End server. U nekim većim topologijama i arhitekturama Lync Server 2013, Mediation Server se postavlja kao zaseban server i on je potreban samo ukoliko želite da imate Enterprise Voice komponentu.

U današnje vrijeme, kada većina poslovnih korisnika ima smartphone i kada su aplikacije za Lync Client besplatne i dostupne za sva tri mobilna sistema (Windows, iOS i Android), postavljanje Lync Edge Server komponente dolazi samo po sebi. Ovdje treba napomenuti da Lync Edge Server rola se samo koristi kada želite da ostvarite pristup s vana, resursima koji su definisani na vašoj internoj topologiji. Prema pravilu, Lync Server Edge Server se postavlja u DMZ (perimetar zone), a pored ove komponente poželjno je postaviti i Directory Server komponentu. Navedena komponenta je Lync Server rola, koja ne sadrži nikakve podatke, već samo preuzima informacije s Front-End Servera na osnovu pristglih zahtjeva.

Prije nego što postavite Archiving i Monitoring komponente, potrebno uraditi postavljenje SQL Server. Ovdje je bitno napomenuti da sljedeće baze možete postaviti na jednu SQL instancu, tj uraditi kolokaciju na jednom SQL Serveru:
- Back-End database
- Archiving database
- Monitoring database
- Persistent Chat database
- Persistent Chat compliance database

Nakon što uradite definisanje SQL Server i Store preko Lync Server Topology Builder, obavezno dodajte, definisanu, grupu RTCUniversalServerAdmins za File Sharing (read/write permisije). Ukoliko ovo ne uradite dobićete grešku, nakon pokretanja Publish Topology: ACL Error: Failed Adding “Access Write” permission for “RTCHS Universal Services” on “LyncShare”.

Pregledajte još jednom sve postavke koje ste uradili na Lync Server Topology Builder i ukoliko ste sigurni da je sve postavljeno kako treba, kliknite na opciju Publish Topology, čime ste završili kreiranje svoje Lync topologije.

Lync Server Control Panel

Lync Server Contorl Panel je dio Lync administrativnih alata, koji vam omogućavaju svakodnevno administriranje i održavanje vaše Lync infrastrukture. Da bi ste koristili Lync Server Control Panel morate biti član CsAdministrator grupe. Navedena grupa je definisana grupa na vašoj domeni, čiji članovi imaju adrministrativna prava za rad na Lync Server. Već od samog postavljanja i rada s klijentima, kroz Lync Server Control Panel imate mogućnost definisanja većine pojedinačnih mogućnosti za svakog korisnika posebno. Kroz opciju „USERS“ možete da definištete više postavki za korisnika, kao što su definisanje pristupa na Lync Client, dodjeljivanje određenim Front-End Pool ili dodjeljivanje SIP adrese. U ovom dijelu ćete uraditi dodjeljivanje prava korištenja Enterprise Voice mogućnosti ili ćete korisniku samo dozvoliti da ima komunikaciju između Lync Client (PC2PC opcija).

Poželjno je da imate unaprijed pripremljen plan za ove administrativne korake kada su u pitanju podešavanja za korisnike. Ukoliko imate veći broj korisnika, dosta lakše ćete administriranje uraditi preko Lync Server Management Shell komandi.
Pošto je Lync Server Control Panel web aplikacija, poželjno je da pregledate IIS, prije samog pokretanja, kako bi izbjegli bilo kakve probleme u radu. Ovdje je bitno napomenuti da na IIS postavite Windows Authentication na CSCP folder, kako bi logiranje bilo jednostavnije na Lync Server Control Panel. Preko foldera CSCP u IIS možete, također, da otvorite Lync Server Control Panel.

Lync Server Logging Tool

U današnje vrijeme kada su zahtjevi za visoku dostupnost veliki, nadgledanje i monitoring rada određenih programa su veoma bitna stavka svakodnevnog administriranja. Lync Server Logging Tool, kao dio Lync Server administrativnih alata omogućava dosta jednostavno nadgledanje i praćenje rada Lync Server okruženja. Iako ovo nije novi administrativni alat, jer se pojavio s Office Communication Server verzijom, u Lync Server 2013 je dosta poboljšan. Ovdje se posebno misli na detaljnije prikaze mogućih grešaka u toku rada bilo kojeg segmenta Lync Servera, čime je otklanjanje grešaka dosta olakšano. Da bi koristili mogućnosti Lync Server Logging Tool morate biti član CsAdministrator grupe. Logging Tool nudi dosta opcija kreriranja logova, koje možete jednostavno da kreirate koristeći grafički prikaz aplikacije (GUI). Logging Tool nema nekih velikih zahtjeva za instalaciju, ali minimum koji je potreban jeste da imate Windows Server 2008 R2 operativni sistem. Kreiranje logova se pokreće preko Lync Server Management Shell komande:

Start-CsClsLogging –Scenario „Naziv za log“

Nakon pokretanja komande, ukoliko niste podesili vrijeme prikupljanja podataka, aplikacija će nastaviti prikupljati informacije sljedeća 4h od momenta pokretanja komande, nakon čega će se sama zaustaviti. Manuelno zaustavljanje kreiranja loga je moguću pokretanjem Management Shell komande: Stop-CsClsLogging

Ovo je bio pregled Lync Server Administrativnih alata. Kao što ste mogli da pročitate neki administrativni alati su namjenjeni samo za konfigurisanje, a neki za nadgledanje vaše Lync infrastrukture. Svaki od navedenih alata će vam jednostavno pomoći u radu, a kako svaki od njih ima veoma dobar grafički prikaz (GUI) rad neće biti težak.

Aplikaciju za čitanje kreiranih logova s Logging Tool, možete skinuti besplatno s sljedećeg linka:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35453