Prošlogodišnja konferencija Cisco Connect 2013 je bila prva koja je nakon skoro 50 Cisco Expo konferencija održanih u pojedinačnim zemljama našeg regiona ujedinila sve one koji se u svom radu koriste Cisco tehnologijom. Ta, ujedinjujuća konferencija je očigledno bila uspješno, pa je Cisco organizovao i Connect 2014, ponovo dovodeći na jedno mjesto gomilu mrežnih stručnjaka i poslovnih ljudi. Za mjesto održavanje konferencije ovaj put je izabrana okolina Splita u Hrvatskoj.

Statistički podaci kažu da je na konferenciji učestvovalo više od 750 gostiju iz čitavog regiona jugoistočne Evrope, koji su mogli slušati više od 40 predavanja podijeljenih u šest paralelnih tokova, pa je kao i prošle godine bilo prilično teško izabrati predavanja, a pri tome neko i propustiti zbog poklapanja termina. Organizacijski, konferencije zaslužuje najviše ocjene, jer je sve funkcionisalo bez ikakvih problema, što je doprinijelo i prijatnoj i opuštenoj atmosferi među posjetiocima.

Cisco Connect 2014 je keynote prezentacijom otvorio Michael Ganser, viši potpredsjednik kompanije Cisco za Centralnu Evropu. Glavna tema njegove prezentacije, kao i čitave konferencije je Interent of Everything – fenomen međusobnog umrežavanja "svega" na Internetu: ljudi, procesa, podataka i uređaja. Naravno, Internet of Everything (IoE) je zanimljiv fenomen prije svega zbog nove ekonomske vrijednosti koja se stvara, kako za poslovne entitete, tako i za čitave industrije, gradove i države. Jedan od najfascinantnijih podataka koje je iznio gospodin Ganser odnosni se na 19 triliona američkih dolara koje će Internet of Everything fenomen kreirati u svijetu. Da to nije samo još jedan statistički podatak koji se može, ali i ne mora obistiniti, govori i činjenica da Cisco planira investirati 103 milona Eura u inovativne projekte samo na tržištu jugoistočne Evrope u koje se ubraja i Bosna i Hercegovina.

Pored nove vrijednosti, Internet of Everything treba donijeti i mnoge uštede, posebno kada je potrošnja energije u pitanju. Gospodin Ganser je tako naveo primjer da se u urbanim sredinama troši 30% vremena od ukupnog saobraćaja na traženje mjesta za parking. Ovaj problem se može efikasno riješiti mobilnim aplikacijama koje bi pomogle vozačima, što je i suština Internet of Everything fenomena.
2014. godina bi trebala biti prekretnica kada je Internet of Everything u pitanju, te njegov uticaj gospodin Ganser upoređuje sa industrijskom revolucijom koja se dešavala u 18. i 19. vijeku.

1/1

Nakon Michaela Gansera, keynote prezentaciju je nastavio Patrick Schimidt, direktor tehnologija za Cisco Centralnu Europu. Njegova prezentacija se sastojala od tehničkog pogleda na Internet of Everything, te kako IT arhitektura može i treba da ga podrži. Cisco Unified Computing System ili UCS platforma za data centre, koja obilježava svoj peti rođendan, će igrati značajnu ulogu u daljem razvoju Internet of Everything fenomena, ali i ona treba da doživi značajnije promjene.

A najznačajnija promjena tiče se postavljanja softvera u centar IT sistema, kako kroz softverski baziranu mrežnu virtualizaciju koja postoji već danas, tako i kroz buduće IT infrastrukture koje će biti zasnovane na aplikacijama i koje će podrazumijevati jednostavno korištenje, automatsko podešavanje i softversku fleksibilnost potpomognutu snažnim hardverom. S tim u vezi je i nedavna akvizicija kompanije Meraki, o čemu je bilo dosta govora na konferenciji, a što predstavlja jedan od ključnih koraka ka što većoj automatizaciji IT infrastrukture.

Daljnji tok konferencije je podijeljen na već spomenutih šest paralelnih tokova, koji su se bavili temama: sigurnosti, enterprise mrežama, data centrima, kolaboracijom i opremom za service providere, dok je šesti tok bio rezervisan za hand-on labove, na kojima su Cisco stručnjaci mogli isprobati Cisco proizvode i dobiti savjete od njihovih inžinjera.

Na konferenciji su prezentacije održale i dvije kompanija iz BiH: EMC i CT Computers BA su održali Case Study prezentacije, na kojima su predstavili svoja rješenja bazirana na Cisco proizvodima.

Pored predavanja koja su se bavila već postojećim proizvodima i rješenjima, dosta pažnje je posvećeno i tehnologijama budućnosti, koje tek treba da oblikuju IT tržište. Jedna od zanimljivijih tehnologija je svakako InterCloud, kojom Cisco namjerava da poveže Cloud sisteme različitih proizvođača, kreirajući na taj način Internet backbone za različita Cloud rješenja. InterCloud je baziran na open stack protokolima koji su otvorenog karaktera, što je osnova za federaciju različitih Cloud rješenja. Svakako treba spomenuti i Cisco Technology Radar ekspertsku grupu koju je ova kompanija oformila sa ciljem praćenja razvoja novih tehnologija i predviđanja tehnoloških trendova. Njihove izvještaje je moguće pratiti na Cisco web portalu.

Kada sumiramo sve što smo vidjeli na Cisco Connect 2014 konferenciji, nije teško zaključiti da će Cisco i u budućnosti igrati važnu ulogu u razvoju IT tehnologija, a posebno u mrežnom segmentu koji je zbog Interneta najvažnija IT tehnologija. Prihvatanje otvorenih standarda, te pažljivo praćenje razvojnih trendova igraju važnu ulogu u ostvarivanju takvih ciljeva, a tu je i investiranje, kako u razvoj same kompanije, tako i u druge inovativne projekte. Cisco je na Connectu 2014 jasno pokazao da je kompanija koju treba pažljivo pratiti.