Velika je vjerovatnoća da već godinama koristite otisak prsta, prepoznavanje lica ili PIN za prijavu na svoj pametni telefon. Brže je i jednostavnije od unosa dugačke šifre koju je teško zapamtiti i koju je teže upisati. Konačno je i Google omogućio isti način logiranja sa uvođenjem podrške za “passkey".

Passkey je u osnovi sistem koji vam omogućava prijavu na aplikaciju, web stranicu ili neki servis, bez upotrebe šifre. Koristite aplikaciju ili uređaj za generiranje sigurnog, jedinstvenog pristupnog ključa koji je pohranjen lokalno na vašem pametnom telefonu ili drugom uređaju i koji vam omogućava prijavu zahvaljujući enkripciji sa javnim ključem. Passkeys su sigurniji od šifri, a budući da nisu pohranjeni na udaljenom serveru, malo je vjerojatno da će završiti u rukama hakera. Isto tako, ako omogućite biometrijsku autentifikaciju, to znači da se neko ko vam ukrade telefon ne bi mogao prijaviti bez vašeg otiska prsta ili lica.

Google ne zahtjeva od korisnika da se prebace na korištenje Passkeysa, nego ih uvodi kao dodatnu sigurnosnu opciju za svoje račune.

1/1