Dok je Microsoft posljednjih mjeseci ubrzano radio na razvoju i implementaciji svog Binga sa chatbotom baziranim oko umjetne inteligencije, sasvim očekivano, Google nije sjedio skrštenih ruku. Njihov Bard je već dostupan korisnicima u Americi i Velikoj Britaniji.

Google je u javnost pustio Bard, svoju verziju chatbot-a baziranog na generativnom jezičnom modelu LaMDA. bard.google.com je odredišna web stranica gdje za sada samo korisnici iz SAD-a i Velike Britanije mogu isprobati mogućnosti Googleovog pomoćnika sa „umjetnom inteligencijom“. Kako napominju iz kompanije, Bard je još uvijek u testnoj i eksperimentalnoj fazi, a koristi se na isti način kao i ChatGPT, postavljanjem tekstualnih upita i dobijanje istih takvih odgovora. Istakli su također i na moguću sklonost greškama i netačnim informacijama, ali isto tako da ovakvi jezični modeli značajno mogu ubrzati rješevanje mnogih problema, kao i podstaći korisnika na veću kreativnost i produktivnost. Bard će i dalje učiti, dobijati nadogradnje i veću funkcionalnost, te podršku za više jezika osim engleskog trenutno, a nije poznato kada će postati dostupan i u drugim regijama.

1/1