Nakon što usvojili zakon da USB-C port bude obavezan na većini malih i prenosnih elektronskih uređaja, Europski parlament i Vijeće sada raspravljaju o izamjenjivim baterijama u mobitelima i ostalim uređajima.

Naime, trenutno je postignut privremeni sporazum za donošenje zakona koji će zahtijevati da baterije unutar uređaja budu takve da ih korisnik može sam zamijeniti. To će se odnositi na skoro sve dimenzije baterija, od ručnih uređaja, pa do onih unutar električnih romobila i bicikala. Ukoliko ovaj zakon na kraju bude usvojen, proizvođači opreme će imati tri i pol godine da svoje uređaje prilagode i prerade na taj način da korisnik može samostalno izvršiti zamjenu baterije. Uz to, svaka baterija će morati imati precizne oznake i QR kodove koji sadrže podatke o kapacitetu, performansama, trajnosti, hemijskom sastavu, kao i simbol za odvojeno prikupljanje otpada.

Naravno, konačni cilj Evropske Unije je funkcionalniji i sigurniji proizvod, kao i izgradnja jače industrije recikliranja, što je posebno važno kada je riječ o baterijama.

1/1