Da bi pružili što bolju podršku svim svojim korisnicima, Kompanija Raspberry Pi je odlučila da proširi svoja izdanja Raspberry Pi operativnog sistema sa još jednom verzijom.

Naime, poznato je da je prošlo izdanje Raspberry Pi OS-a iz 2019. godine bazirano na Debian Busteru, dok će nova i svježa verzija sada biti bazirana na Debian Bullseye kernelu. Iz kompanije su pojasnili da prelazak sa jedne grane Debiana na drugu može izazvati značajne probleme krajnjim korisnicima, zbog čega je odlučeno da se naprave dvije verzije Pi OS-a: trenutna i zastarjela. Neki korisnici su jednostavno zahtjevali stabilan nepromenljiv operativni sistem, što nije u redu prema korisnicima novije i unaprijeđene mogućnosti nekog OS-a.

Debian Buster verzija biće poznata kao "Debian oldstable izdanje“.

1/1