Svima je poznato da Google koristi “cookiese” koji prate korisnika tokom surfanja Internetom, što mu omogućava da korisniku plasira oglase koji odgovaraju njegovim interesima. Međutim, izgleda bi moglo doći do promjena....

Zahvaljujući Cookies-ima, Google zarađuje milijarde dolara, ali su uvijek bili i predmet spornih diskusija kada se zagovara privatnost korisnika. Zboga toga je Google odlučio da razvije novu tehnologiju koja bi ih zamijenila, a istovremeno bi omogućila korisnicima veći stepen zaštite. Sistem pod imenom  "Federated Learning of Cohorts" (FLoC) trebao bi tokom ove godine biti testiran u  Chrome browseru, kako bi Google pokazao oglašivačima da mogu prikazivati lične oglase, a istovremeno zaštititi privatnost korisnika. Izjavili su kako taj novi pristup "efektno sakriva pojedinca u gužvi i koristi obradu podataka na uređaju kako bi istorija pretrage korisnika ostala privatna". Za sada nema informacija kako bi se nova tehnologija mogla odraziti na krajnje korisnike.

1/1