SPARK će i ove godine organizovati sada već tradicionalno takimičenje u robotici: SPARKreators. Na takimičenju učestvuju učenici osnovnih škola i takimičenje je za školsku 2019./2020 godinu. Ovogodišnje takimičenje biti će organizovano u online formatu uz podršku Ambasade Republike Francuske u BiH, koja je generalni sponzor takimičenja.

Online revijalna završnica SPARKreators takimičenja održat će se 18.12.2020. To će biti događaj zatvoren za javnost i na njemu će učestvovati samo takimičari, mentori, žiri i članovi SPARK škole.

“Na takmičenje se prijavilo impresivnih 37 škola uz još 10-tak njih koje su izrazile žaljenje jer nisu u prilici da sudjeluju iz opravdanih razloga. Istinski nas veseli entuzijazam nastavnika i učenika i želja da prošire znanje i izvan nastavnog kurikuluma,” izjavila je Matea Vučić Markićć, voditeljica SPARK School. Koncept SPARKreators takmičenja predviđa timove do 5 učenika, dok sami projekt prezentira jedan učenik, član tima. Svaki tim će na raspolaganju imati 10 minuta za predstavljanje projekta. Za to vrijeme će se pustiti video prezentacija koju je tim napravio.

SPARK i Francuska ambasada pripremili su nagrade za pobjednike takmičenja kao i certifikate kao potvrde o sudjelovanju.

SPARKreators takmičenje iz robotike je uz Find Your SPARK gadget show jedan od SPARKovih najmasovnijih projekata.

1/1