Nakon što su u sklopu šireg Data Transfer Project-a omogućili korisnicima lakše preuzimanje i prebacivanja podataka između Facebook, Google, Microsoft i Twitter servisa, Facebook je od juna mjeseca uspješno lansirao mogućnost prebacivanja fotografija i videan na Google Photos. Ipak, spomenuta inicijativa se širi i dalje, tako da je prebacivanje podataka sa Facebooka od sada moguće napraviti i na Dropbox i EU Startup Koofr.

Prenos podataka je zahtjev EU GDPR pravila o privatnosti, dok će FTC (Federal Trade Commission) agencija kasnije istražiti potencijalne prednosti i izazove prenosivosti podataka.

U slučaju da se odlučite prebaciti svoje podatke sa Facebooka na neki od spomenutih servisa, potrebno je izabrati "Your Facebook Information" u postavkama, te nakon toga odabrati "Transfer a Copy of Your Photos or Videos", izvršiti autentifikaciju i odabrati destinaciju za prebacivanje.

1/1