Apple i Google obajvili su kako zajedničkim naporima rade na sistemu za praćenje  i suzbijanje širenja koronavirusa koji bi tebao biti od koristi vladama i zdravstvenim agencijama uz veliki naglasak na provatnosti i sigurnosti.

Aplikacija na kojoj rade ove dvije kompanije čije operativne sisteme skoro svi pametni telefoni na svijetu, trebala bi putem Bluetootha pratiti kretanje i kontakte ljudi, obzirom da se virus najviše širi upravo međuljudskim kontaktom. Riješenje koje bi trebalo povezati Android i iOS trebalo bi funkcionisati na nivou zajedničkih API-ja, a kasnije bi trebalo biti i unutar samih operativnih sistema. Najavljeno je da će se već u maju pojaviti aplikacije koje će omogućiti interakciju između uređaja na iOS-u i Androidu, a kako je riječ o praćenju korisnika, značajno će se voditi računa o privatnosti i sigurnosti.

U narednom periodu biće razvijena i Bluetooth platforma koja će pratiti kontakte među pojedincima, a omogućiti će slanje upozorenja svima koji su bili u blizini nekoga ko je zaražen koronavirusom, te mu skrenuti pažnju i upozorenje na izvršavanje testiranja. Stvar bi trebala funkcionisati i retroaktivno, kako bi se korisnike obavještavalo ako su bili u kontaktu sa nekim ko je kasnije unio podatak da je pozitivan na virus, čime bi se dalje spriječilo širenje zaraze.

Iz kompanija je najavljeno da će svi podaci prikupljeni na ovaj način biti javno i trasparentno dostupni.

1/1