Već dugi niz godina, Google redovno unaprijeđuje mogućnosti prepoznavanja objekata na fotografijama uz pomoć svoje Google Lens tehnologije. Ovaj put, Google je odlučio da još više značajno olakša pretragu fotografija unutar svoje Photos aplikacije.

Kompanija je je objavila da su počeli sa uvođenjem funkcije koja će omogućiti pretragu fotografija putem teksta koji se može pronaći na tim fotografijama. Funkcija vrši pretragu preko određenih ključnih riječi, a kada pronađe fotografiju moguće je uraditi i copy-paste funkciju direktno iz nje. Pored pretrage i jednostavnijeg sortiranja, pretpostavlja se da će zbog integracije prevođenja riječi koja je označena, ova funkcija biti od koristi prilikom putovanja i slabijeg snalaženja sa stranim riječima.

1/1