Microsoft je prije nekoliko dana objavio preview verziju svoje Whiteboard aplikacije za Windows 10, namijenjene kolaboraciji više korisnika, koja simulira tablu na kojoj zajedno mogu planirati različite projekte.

1/1

Aplikacija korisnicima omogućava da sa kolegama pišu, odnosno crtaju, brišu i edituju razne sadržaje na virtuelnoj tabli, pri čemu će Whiteboard redovno spašavati izmjene i nuditi uvid u nove i izmjenjene sadržaje na kojima su radili drugi korisnici.

Whiteboard Preview je trenutno dostupan potpuno besplatno svim korisnicima Windowsa 10, koji ga mogu downloadovati sa Windows Storea - sa tim da u vidu morate imati kako Microsoft zahtijeva da barem jedan od članova grupe ima aktivnu Office 365 pretplatu, ukoliko aplikaciju želite koristiti u timu sa drugim korisnicima.