Kompanija Logosoft je u maju 2017. godine stekla certifikat Cisco Cloud and Managed Service ProviderMaster (CMSP Master) sa Infrastructure-as-a-Service (IaaS) i Hosted-Security-as-Service (HSS) cloud and managed servisima te na taj način potvrdila poziciju regionalnog lidera u oblasti Cloud baziranih servisa i tehnologija. Ovaj certifikat daje zvaničnu potvrdu da Logosoft Data Centar ispunjava sve rigorozne tehničke, sigurnosne i organizacijske zahtjeve za Cisco partnere koji nude cloud usluge koncipirane na Cisco infrastrukturnim rješenjima.

Da bi kompanija stekla Cisco CMSP Master certifikat, potrebno je zadovoljiti sve uslove koje nameću najbolje ITIL poslovne prakse, koje se evaluiraju kroz veoma zahtjevan audit koji izvodi nezavisna eksterna auditorska kompanija (NSF), a angažuje je Cisco Systems. Kao dio ovog procesa, evaluirane su sve tehničke i sigurnosne karakteristike Logosoft Data Centra, kao i svi procesi koji su uključeni u kreiranje, isporuku i monitoring usluga Logosoft Data Centra koje su namijenjene krajnjim korisnicima. Pored navedenog, upravljanje uslugama, tehnička podrška i upravljanje sistemom podrške, kao i nivo kvaliteta usluge (Service Level Agreement -SLA) Logosoft Data Centra su također dobili zvaničnu potvrdu Cisco-a o usklađenosti sa svjetskim standardima.

1/1