Evropska Svemirska Agencija ili ESA je objavila informaciju da je njen sistem Galileo postao operativan i dostupan široj javnosti. Radi se o sistemu satelita za navigaciju koji bi trebali da smanje evropsku zavisnost od američkog GPS-a i ruskog GLONASS-a.

Za razliku od američkog sistema GPS koji je prvobitno nastao kao vojni projekat, Galileo je od početka zamišljen kao civilni sistem. Sastojaće se od ukupno 30 satelita, od kojih će njih 24 biti u stalnoj upotrebi, dok će ostalih šest biti u rezervi. U prvoj fazi rada, koja je upravo započela, biće operativno 18 satelita, dok će sistem biti kompletiran do 2020. godine.

Preciznost navigacije je do jednog metra, što je postignuto korištenjem vrlo preciznih atomskih satova. Kompanija Qualcomm je tim povodom naglasila da uređaji opremljeni njihovim novim čipovima trebaju samo softversku nadogradnju kako bi mogli koristiti novi navigacioni sistem. Očekuje se i da drugi proizvođači hardvera počnu koristiti novu navigacionu mrežu.

1/1