Stručnjaci za čitanje sa usana od sada imaju ozbiljnu konkurenciju. Naime, naučnici sa Oxford Univerziteta razvili su softver koji vrlo precizno dešifrira riječi i čita ljudski govor s usana, i to sa visokim procentom tačnosti, od čak 93,4 posto. U poređenju s tim, ljudski stručnjaci za čitanje s usana postižu rezultate od oko 52% tačnosti.

Na LipNet softveru, tim Oxford naučnika radio je zajedno sa ljudim iz Googleovog DeepMind-a. Njihova tehnologija se za razliku od drugih sličnih rješenja bazira na analizi izrečene fraze kao cijele rečenice, pa se korištenjem tehnike učenja sa razumijevanjem, onda dešifruje svaka riječ pojedinačno.

Za sada još uvijek nema konkretnog primjera primjene softvera, ali su istraživaču uvjereni da bi LipNet program mogao imati ogroman potencijal primjene u raznim područjima, a prvenstveno recimo kao aplikacija za telefon u komunikaciji s ljudima oštećenog sluha.

1/1