Iako kod nas nije popularan kao u nekim drugim dijelovima svijeta, WhatsApp postaje sve popularniji alat za komunikaciju. Nakon što su omogućili slanje animiranih GIF-ova, te konstantnog poboljšavanja sigurnosnih postavki, ovaj chat servis je dobio mogućnost video poziva.

Opcija se aktivira na istom mjestu kao i audio poziv, pritiskom na zelenu slušalicu. Nekih posebno interesantnih mogućnosti nema, jednostavno, ako koristite ovaj servis sada na raspolaganju imate i video poziv. Zanimljivo je da Facebook, koji je vlasnik kompanije WhatsApp, u svom Messengeru ima podršku za video pozive više od godinu dana. Pa vi sad recite da su ova dva alata podjednako važna Zuckerbergovoj kompaniji.

1/1