Kako prenosi The Wall Street Journal, Yahoo je na aukciju postavio njihov portfolio sa oko 3000 patenata, od kojih se očekuje da donese više od 1 milijarde dolara. Kompanija je poslala upite nizu potencijalnih kupaca patenata, a neki od njih datiraju još iz 1996. godine, uključujući i originalne tehnologije pretraživanja ovog Internet pionira.

Kako stoji u izjavi kompanije, ovo predstavlja jedinstvenu priliku za sve kompanije koje posluju u domenu Interneta, da steknu neke od najznačajnijih i temeljnih patenata koji se odnose na web pretraživanje i oglašavanje.

Yahoo je već duže vrijeme u problemima, a krajem prošle godine kompanije se odlučila na njenu prodaju. Jedan od najzaintereovanijih kupaca je Verzion, koji nudi oko tri milijarde dolara za akviziciju, a u igri se još spominju Microsoft i Google.

1/1