Ako se još uvijek niste navikli da kreirate komplikovanije i zahtjevnije lozinke, nego koristite neke jednostavne i loše lozinke, Microsoft je od sada na korak bliže tome da bolje zaštiti korisnike svojih usluga.

Kompanija je najavila "dinamičku zabranu" upotrebe lozinki koje se nalaze na listi najlošijih, odnosno najčešće korištenih i ukradenih lozinki, za njihov Microsoft Account i Azure Active Directory (AD) sistem. Također, uz banovanje ovih šifri, Microsoft je implementirao i funkciju pod nazivom "smart password lockout", što bi značilo dodavanje još jednog nivoa zaštite u slučaju da je account napadnut. Microsoft se suočava sa napadima na preko 10 miliona accounta svaki dan, a ti podaci se koriste za dinamičko ažuriranje liste zabranjenih lozinki.

1/1