Sudeći prema Indeksu razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologija Međunarodne unije za telekomunikacije iz 2015. godine, Bosna i Hercegovina ne bilježi napredak kada je riječ o ovom, trenutno najpopularnijem i veoma isplativom privrednom sektoru u svijetu - prenosi FENA.

"U prošloj godini BiH je bila na 77. mjestu, dok je, primjera radi, u 2008. zauzimala 64. mjesto, 2007. je bila na 58. mjestu, a u 2002. na 66 mjestu. U poređenju sa zemljama u okruženju, zauzimamo posljednje mjesto: Republika Hrvatska je na 42. mjestu, Republika Srbija na 51., a Crna Gora na 65. mjestu", izjavio je generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije BiH, Predrag Kovač, u Vanjskotrgovinskoj komori BiH u kojoj je jučer obilježen Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva.

Gospodin Kovač je dodao da napredak u oblasti informacijsko-komunikacijskih tehnologija i usluga, kada je naša država u pitanju, zavisi od toga da li će i kada država donijeti ključne strateške dokumente za razvoj ove oblasti - politiku sektora telekomunikacija, ali i strategiju o širokopojasnom pristupu, koju jedino Bosna i Hercegovina u okruženju nema, prenosi portal Vijesti.ba.

1/1