Kao što nam pokazuje i današnji Google Doodle, danas je stota godišnjica od rođenja matematičara, inžinjera elektrotehnike i kriptografa Claudea Elwooda Shannona, kojeg nazivaju "ocem informatičke teorije".

Ocem informatičke teorije prozvan je zbog svog članka iz 1948. godine objavljenom u The Bell System Technical Journalu, pod nazivom "Matematička teorija komunikacije", na osnovu kojeg je i nastala Savremena teorija informacija. Godinu dana kasnije, spomenuti članak prerastao je u knjigu istog naziva.

Claude E. Shannon je rođen 30. aprila, 1916. godine u gradiću Petoskey u Michiganu, studirao je elektrotehniku i matematiku na Univerzitetu u Michiganu, da bi zatim nastavio studirati elektrotehniku na MIT-u. U dječačkom dobu veliki uzor mu je bio Thomas Edison, za kojeg je kasnije otkrio da mu je zapravo daleki rođak. Naime, obojica su potomci Johna Ogdena, lidera iz kolonijalnog perioda SAD-a.

Shannon je preminuo 24. februara, 2001. godine, sa 84. godine.

1/1