Drugog dana Microsoft NetWork 6 konferencije u Neumu održan je Okrugli stol o temi „Cyber sigurnost i zaštita podataka u povezanom svijetu“. Učesnici Okruglog stola bili su predstavnici odjela za visokotehnološki kriminal pri upravama policije, predstavnici Centra za cyber sigurnost u BiH, Fakulteta za kriminalističke nauke pri Univerzitetu u Sarajevu, Američkog univerziteta u BiH koji se bave pitanjima cyber sigurnosti, predstavnici Odjela za sigurnost pri Agenciji za informaciono društvo RS, Ministarstva sigurnosti BiH, te istaknuti stručnjaci za cyber sigurnost iz kompanije Microsoft.

Moderator Okruglog stola bila je Anida Jusufović iz Microsofta BiH koja je u uvodnom dijelu naglasila da se svijet u posljednjih deset godina dosta promijenio, prije svega, zahvaljujući napretku tehnologije.

„Nove mogućnosti dovode i do novih izazova. Već po definiciji, otvorenija i povezanija okruženja nude i veće površine koje su izložene napadima cyber kriminalaca. Evidentno je da mnoge organizacije razmatraju prednosti novih tehnologija prema rizicima povezanim sa cyber sigurnosti. Odbrambene strategije su se morale prilagoditi  sve sofisticiranijim cyber napadima. Mi u Microsoftu vjerujemo da jak temelj, izgrađen na sigurnosnim rješenjima može pomoći u dostizanju pravog balansa između sigurnosnih rizika i prilika koje su pružaju za inovacije i modernizaciju“, istakla je Jusufović.    

Tokom Okruglog stola naglašeno je da cyber kriminal jedan od najvećih izazova modernog doba, te da je Bosna i Hercegovina često na udaru cyber kriminalaca.
„Microsoft predano radi na pružanju sigurnijeg online iskustva za poboljšane rezultate i ekonomski rast. Naš fokus uključuje izgradnju pouzdanog eko sistema, uključivanje sigurnosnih rješenja u dizajn i razvoj naših uređaja i servisa u oblaku, usluge konsaltinga po pitanju efikasne sigurnosti kako ljudi, tako i procesa i tehnologije. Kroz naš odjel 'Pouzdano računarstvo' kao i kroz druge odjele u Microsoftu, radimo na polju cyber sigurnosti, stavljamo saznanja o tome na raspolaganje našim korisnicima i partnerima, radimo s javnim sektorom kroz programe namijenjene sigurnosti i borimo se protiv cyber kriminala širom svijeta“, naglasio je Enis Šahinović, direktor sadržaja konferencije.

Razmjena iskustava, dobrih praksi i izazova uz donošenje konkretnih zaključaka i preporuka bio je osnovi cilj Okruglog stola. Istaknuto je da je neophodno stvarati sopstvene kadrove jer ih je teško pronaći na tržištu, te pružiti priliku mladima da stiču iskustva u ovoj oblasti. Predstavljen je i Microsoftov programu za sigurnost unutar vlada koji omogućava definiranje izazova i adekvatnih odgovora.

Svi učesnici složili su se da je cyber sigurnost veliki izazov, ali i prioritet u borbi protiv kriminala. Napravljena je i lista zaključaka s ciljem efikasnijeg rješavanja ovog problema, ali i jačanja svijesti o cyber sigurnosti. Zaključeno je da je ljudski faktor najvažnija, ali i najslabija karika, da je potrebno uraditi više na podizanju svijesti, informiranju i edukaciji o informacijskoj sigurnosti, ali i rizicima kojima su individue i organizacije izložene unutar cyber napada.

Također, zaključeno je da je potrebno uspostaviti odgovarajuće procedure i strategije na nivou BiH koje će se baviti prevencijom od cyber kriminala, te da je saradnja s privatnim sektorom vrlo važna a da je Microsoft jedan od ključnih faktora u polju informacijskih tehnologija i borbe protiv cyber kriminala kao jedini certificirani cloud provider koji može odgovoriti na izazove s kojima se susrećemo.

1/1