Naučnici sa Univerziteta IT-a, mehanike i optike u Sankt Peterburgu (ITMO) su uz podršku Heriot-Watt univerziteta u Edinburghu razvili eksperimentalni uređaj koji je u stanju slati kvantne signale preko optičkih vlakana na udaljenost od 250 kilometara. Ovakav vid prenosa podataka može biti potpuno otporan na hakerske napade, a postignuće ruskih naučnika je značajan korak ka implementaciji kvantne kriptografije.

Pored toga, kako prenosi Tass.ru, informacije u kanalu za kvantnu komunikaciju prenose pojedinačni fotoni koji se nepovratno mijenjaju nakon što im neko pokuša pristupiti, tako da recipijent može brzo otkriti svaki pokušaj špijuniranja.

Ovo je prvi takav sistem u Rusiji, a posebno je bitan zbog toga što omogućuje stabilnu kvantnu komunikaciju.

Enkodiranje kvantnih informacija se obavlja pomoću elektro-optičkog faznog modulatora prema kojem se emituje laserska zraka. Modulator dijeli zraku na odvojene valove kod pošiljaoca i recipijenta podataka, a valovi se zatim poništavaju ili preklapaju, što se konvertuje u binarni signal. Rezultirajuća kombinacija nula i jedinica se koristi za kreiranje kvantnog ključa.

1/1