Novi programski jezik koji je razvijen od strane MIT-ovih bioinžinjera, kreiran je isključivo za upravljanje živim ćelijama. Ovaj programski jezik MIT-ovim naučnicima omogućava da kreiraju kompleksna strujna kola sa ukodiranom DNK, koja mogu analizirati i mjeriti zdravlje ćelija u ljudskom tijelu i reagovati shodno tome.

Zahvaljujući ovoj tehnologiji, naučnici sada mogu nakon detekcije nezdravih ćelija u ljudskom organizmu, dizajnirati specijalne bakterijske ćelije, koje se po potrebi mogu koristiti za isporuku lijekova u određenim dozama za posebne dijelove tijela, u stvarnom vremenu.

Naučnici u budućnosti namjeravaju iskoristiti ovaj programski jezik za razvijanje različitih medicinskih rješenja, poput bakterije koja će ljudima olakšavati simptome intolerancije na laktozu (za ovim ima da polude svi vlasnici mljekara na svijetu) ili bakterije koja će biljkama omogućavati da otpuštaju insekticid kada ih napadne neka štetočina.

Programski jezik je zasnovan na Verilogu, jednom od prvih modernih opisnih jezika za hardver iz 80-tih godina prošlog vijeka, koji je morao biti modifikovan za potrebe ovog eksperimenta.

1/1