U sklopu svoje Green Propulsion Infusion misije (GPIM), NASA će 2017. godine testirati "zeleno" raketno gorivo koje je ekološki prihvatljivije od onog do sada korištenog. Kako bi testirali efikasnost novog goriva, NASA će za godinu dana u orbitu poslati mali satelit na osnovu čega će procijeniti da li postojeće raketno gorivo mogu zamijeniti novim.

Novo gorivo, označeno kao AF-M315E, zapravo je mješavina zasnovana na hidroksilamonijum nitratu, hemijskom jedinjenju za koje se već dugo zna da ima potencijal da bude iskorišteno kao raketno gorivo.

Ovaj tip goriva, za razliku od dosadašnjeg, zasnovanog na hidrazinu, ima brojne prednosti: manje je toksično, efikasnije je jer na istu količinu goriva nudi poboljšanje od 50 posto u manevarskim sposobnostima letjelice, a nudi i veći potisak za datu količinu goriva i ima nižu tačku smrzavanja, što znači da letjelica usmjerava manje energije na održavanje svoje temperature.

GPIM je već uspješno sprovela ključni test spremnosti leta, a sljedeće na redu jeste dokazivanje da je AF-M315E efikasna alternativa postojećem raketnom gorivu, što NASA planira dokazati manevrima kontrole visine i mijenjanjem orbitalnog nagiba satelita.

1/1