Prvo društvo za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom u BiH, ZEOS eko-sistem, najavilo je novi projekat koji za cilj ima poboljšanje stanja okoliša na području Zeničko-dobojskog kantona.

Radi se, naime, o nizu radionica u četiri osnovne škole sa ruralnog područja ZDK, u kojima će se kroz nastavnu ekološku zabavu raditi na tome da djeca blagovremeno usvoje pravilne navike vezane za odlaganje ove vrste otpada i uopšteno, zaštitu okoliša. Konkretno, radionice trebaju da na zabavan način ukažu na moguće načine prevencije nastanka električnog i elektronskog otpada, selektivno odlaganje te iskorištenost tog otpada.

ZEOS eko-sistem će ovaj projekat započeti u martu, u saradnji sa Udruženjem za unapređenje životne sredine "E grupa", također iz Zenice.

Škole u kojima će se radionice održati su O.Š. Hamza Humo, O.Š. Enver Čolaković, O.Š. Hasan Kikić i O.Š. Ahmed Muradbegović, a za sve škole su obezbijeđene nagrade.

1/1