Programer koji je 1971. godine implementirao prvi email sistem na svijetu, Ray Tomlinson, preminuo je 5. marta u 74. godini života. Email je implementirao na tadašnjoj preteči Interneta, ARPANET-u, a njegova ideja slanja poruka s jednog na drugi računar preko mreže zasnivala se na i danas korištenom "@" znaku koja označava email adresu korisnika.

Prvu email poruku ikad poslao je upravo Tomlinson preko programa SNDMSG, dok je radio u Bostonu kao inžinjer za kompaniju "Bolt, Beranek and Newman". Njen sadržaj je, pak, zaboravljen, prvenstveno zbog banalnosti, budući da niko nije želio biti pretjerano kreativan pri osmišljavanju testnih poruka.

Popularnost emaila je nakon toga brzo rasla, najprije u akademskoj zajednici, a zatim i na drugim mrežama. Danas je on neizostavan dio rada i komunikacije na Internetu, mada se već odavno smatra da je takav sistem zastario te da ga treba mijenjati efikasnijim načinom poslovne Internet komunikacije.

Tomlinson je preminuo od srčanog udara.

1/1