Naučnici sa Univerziteta "John Hopkins" mapirali su dijelove mozga koji se aktiviraju u zavisnosti od toga koje prste na rukama pomjeramo, pri čemu su koristili 128 elektrodnih senzora. Te podatke su zatim iskoristili kako bi omogućili pokretanje pojedinačnih prstiju na robotskoj protetskoj ruci mislima.

Inače, Univerzitet "John Hopkins" uz pomoć američke vojne agencije za naprednu tehnologiju, DARPA-e, već neko vrijeme radi na revolucioniziranju vještačkih udova tako da dotični omoguće skoro prirodno kretanje i kontrolu od strane korisnika.

1/1

Najnovijim eksperimentom, istraživači sa univerziteta su pokazali da je moguće mislima pokretati prste nezavisno jedan od drugog, za što vjeruju da je prvi takav slučaj u svijetu. Posebno je bitno to što je tester to uspio postići bez posebnog treninga za kontrolu vještačke ruke.

Sve što je bilo potrebno jeste da tester pomisli na pomjeranje određenih prstiju.

Kao što možete vidjeti u priloženom videu, na ovome ima još dosta posla, ali tehnologija već predstavlja značajan korak ka uvođenju boljih robotskih udova na tržište. Konkretno, naučnici uključeni u projekat smatraju da nas od toga dijele godine