Microsoft je objavio da ukida dalji razvoj Windows Bridgea za Android (kodnog imena Project Astoria), koji je trebao omogućiti lagano prebacivanje Android aplikacija na Windows 10.

Kako objašnjavaju u svom zvaničnom obavještenju, u Microsoftu od developera očekuju da umjesto toga iskoriste Xamarin, čiju je kupovinu firma upravo najavila. Xamarin, naime, developerima omogućuje da "iskoriste veliki procenat svog C# koda kako bi nativno prebacili mobilna iskustva na iOS i Android".

Osim toga, Microsoft se dalje planira fokusirati na razvoj Windows Bridgea za iOS. Developerima koji su eksperimentisali sa Android Bridgeom poručuju da, ako žele prebaciti svoje mobilne aplikacije na Windows 10, za to iskoriste iOS Bridge i Xamarin.

Microsoft će više detalja o Xamarinu, univerzalnoj Windows platformi i Bridges strategiji objaviti na ovogodišnjoj Build konferenciji.

1/1