Cijenjeni servis za streaming muzike objavio je da će podatke i softversku infrastrukturu iz svojih data centara prebaciti na Googleovu cloud platformu. Naime, u Spotifyju kažu da je do sada održavanje njihovih data centara bilo pogodnije za kvalitetno muzičko streaming iskustvo od clouda – međutim, Googleovi cloud alati su se toliko unaprijedili da je Spotify odlučio njima prepustiti streaming infrastrukturu.

Osim što je cjenovno prihvatljivija od tradicionalnog iznajmljivanja data centara, Googleova cloud platforma, kako tvrde u servisu, omogućuje lakši rad Spotifyevim zaposlenicima. S obzirom na kompleksnost svog servisa za streaming muzike, Spotify napominje da će prebacivanje njihove infrastrukture na Googleove servere dugo trajati.

Treba naglasiti da se ovo ne odnosi na samu muziku, koja će i dalje biti hostana na Amazonovim serverima.

1/1