Britanski programer Joshua Browder, napravio je automatizovanog robo-advokata koji ljudima odgovara na pravna pitanja vezana za saobraćajne prekršaje, potpuno besplatno. Do sada je ovaj robo-advokat pomogao Britancima u tri miliona dolara vrijednim žalbama na saobraćajne kazne.

U principu, ovaj bot "klijentima" postavlja standardizovana pitanja vezana za neku saobraćajnu kaznu, pa zatim na osnovu raznih faktora (ko je vozio automobil i tome slično), sročava klijentu žalbeno pismo koje ovaj zatim proslijedi sudu. Pošto bi bilo nezakonito da jedan robot daje ljudima subjektivne pravne savjete, Browder je svog napravio tako da samo odgovara na najuobičajenija pitanja vezana za ovu temu, kako bi ljudi mogli dobiti potrebne informacije bez plaćanja usluga pravim advokatima, koje često ispadnu skuplje od same kazne za saobraćajni prekršaj.

Bot za sada funkcioniše samo u Britaniji, pošto razumije samo njhov pravosudni sistem, ali Joshua radi na njegovom unapređivanju, kako bi mogao razumjeti i američke državne zakone. Pored toga, ovaj programer radi i na tome da pomogne izbjeglicama iz Sirije koje traže azil, nastojeći kodirati svoj AI tako da razumije pitanja postavljena na arapskom jeziku, pa da im nakon toga izbaci potrebne pravne dokumente na engleskom.

1/1