Rusija planira do 2023. godine u Zemljinu orbitu postaviti svoju nacionalnu svemirsku stanicu, a jedan od članova njene posade bi trebao biti i humanoidni robot, nedavno demonstriran pred ruskom vladom. Robot se ističe po izuzetnoj pokretljivosti, a za sada njime udaljeno upravlja operator preko posebnog odijela za kontrolisanje.

Robot ima pokretljive zglovove i šake kako bi mogao raditi sofisticiran posao isto kao i ljudi. Isprva je razvijan kao vojni robot, ali će njegova primjena u spomenutoj svemirskoj stanici biti prioritet. Ovaj robot će moći bez zaštitnog odijela obavljati popravke i različite inspekcije na vanjskoj oplati svemirske stanice, dok njegov operator upravlja njime sa sigurne lokacije.

Impresivnu pokretljivost robota na djelu možete vidjeti u priloženom videu:


Prototip u akciji

Odijelo za kontrolisanje skenira sve pokrete vrata, ramena, zglobova i prstiju operatora, koje robot zatim precizno kopira.

Osim zavarivanja demonstriranog u videu, robot je dovoljno pokretljiv da može upravljati i vozilom. U budućnosti je planirano da u njega bude ugrađena vještačka inteligencija koja će mu omogućiti da ove zadatke obavlja autonomno. 

1/1