Sama ideja o postojanju gravitacijskih talasa potiče od Einsteinove Opšte teorije relativnosti koju je objavio 1916. godine. Jučer, 11. februara, po prvi put je dokazano i potvrđeno njihovo postojanje od strane naučnika iz Laserske interferometarske opservatorije za gravitacijske talase (LIGO).

Naučnici su potvrdili postojanje gravitacijskih talasa koji nastaju sudarom crnih rupa koji se desio 1,3 milijardu svjetlosnih godina daleko od Zemlje i to nakon što su detektovali sudar dvije crne rupe, od kojih je jedna imala 36 puta veću masu u odnosu na naše Sunce, a druga 29 puta veću masu.

1/1

A šta su zapravo gravitacioni talasi?

"Ako se dvije crne rupe formiraju blizu jedna druge, moguće je da započnu da orbitiraju jedna oko druge. Pri tome gravitaciono polje jedne remeti gravitaciono polje druge. Dolazi do fluktuacija, tj. talasanja u zakrivljenosti prostor-vremena. Gravitaciona sila koja dopire od ovakvog binarnog sistema nije ujednačena, vec periodično mijenja intenzitet. Ovakve fluktuacije u gravitacionom polju se nazivaju gravitacioni talasi. Karakteristična je i za zvijezde u kolapsu." - objašnjenje je koje stoji na Astronomija.co.rs.

Jedan od naučnika u LIGO-u, Alberto Vecchio, objasnio je da je ovo otkriće značajno zbog toga što predstavlja novi način prikupljanja informacija o svemirskim fenomenima. Gravitacijski talasi sadrže potpuno drugačije informacije o svemiru u odnosu na svjetlost, koja je do sada bila jedini način analiziranja svemirskih dešavanja.

Šta da vam kažemo? Još jednom je dokazana Einsteinova genijalnost. A, evo kako su američki naučnici objasnili ovaj fenomen: