Nova studija, koju su sproveli istraživači tri različita univerziteta, uključujući i Tehnološki Institut u Illinoisu, pokazala je da bi 3D printanje moglo biti veoma štetno po zdravlje ljudi.

Naravno, nije problem u samom 3D printanju, nego u materijalima koji se pri tome koriste, a koji bi, prema spomenutom istraživanju, mogli biti kancerogeni. Naime, majušni dijelovi materijala koji se koriste prilikom printanja završavaju u vazduhu, zbog čega ih ljudi mogu lako udahnuti i s vremenom stvoriti sebi ozbiljne zdravstvene probleme.

Međutim, stručnjaci napominju da se ovo ne odosi na sve materijale, jer nisu svi kancerogeni. Za sada je iz svega ovoga izuzet samo materijal poznat kao PLA (tip plastike) koji, prema tvrdnjama naučnika, ne emituje štetne materije u vazduh.

S druge strane, sva ABS plastična vlakna, kao i vlakna jedne vrste HIPS materijala za 3D printanje, otpuštaju u vazduh velike količine stirena, organskog jedinjenja koje je Međunarodna agencija za istraživanje raka proglasila potencijalnim kancerogenom. Najlon, PCTPE te vlakna pomoću kojih se printaju imitacije drveta i cigle, emituju kaprolaktam, koji se ne smatra kancerogenom, ali se sve osobe koje su mu izložene u zatvorenom prostoru moraju pridržavati određenih sigurnosnih mjera.

Potrebno je još istraživanja na ovu temu kako bi se utvrdilo kako veličina i prozračenost prostorije utiču na emisiju štetnih tvari u vazduh, tako da za sada stručnjaci savjetuju korisnicima da sa 3D printerima uvijek rade u dobro prozračenim prostorima.

1/1