Kako bi dobio najzanimljivije i najupotrebljivije ideje za kreiranje novog robota na kojem rade, NASA-in Centar za kolaborativne inovacije odlučio je da, u saradnji sa portalom Freelance.com, pokrene kampanju i zatraži od freelancera da im pomognu nekim svojim idejnim rješenjima.

Tačnije, NASA traži od freelancera da im pomognu pri dizajniranju robotske ruke njihovog najnovijeg Astrobee letećeg robota, jer, iako i sami rade na vlastitom dizajnu robotske ruke, žele vidjeti i tuđe ideje i moguća rješenja.

Proces registracije za učešće u projektu počeo je 14. jaunara, a iz NASA-e se nadaju da će im ovaj proces omogućiti da odaberu nekih 30 freelancera koji će im pomoći da naprave što je moguće boljeg letećeg robota.

Poželjno je da zainteresovani imaju iskustva u područjima poput inžinjeringa, industrijskog dizajna, robotike, softverske arhitekture i projekt menadžmenta, stoji na Freelancerovim uputstvima za učestvovanje u projektu.

1/1