Kickstarter je imao neugodnih priča proteklih godina, a jedna od najružnijih i najtužnijih tiče se Zano dronea koji je prikupio oko 3,5 miliona dolara – i onda uprkos tome propao. Kickstarter je angažovao istraživačkog novinara Marka Harrisa da istraži šta se tačno desilo i zašto je milionska investicija 12 hiljada Kickstarterovih korisnika otišla niz vjetar. 

Harris je svoja brojna saznanja objavio u dugom članku ovdje, a ukratko, razlog zašto je Zano mini drone propao jeste to što je njegova ekipa precijenila svoje mogućnosti – odnosno, kompanija Torquing Group nije imala potrebno znanje da konstruiše dovoljno količinu autonomnih nano droneova koji mogu snimati HD video i fotografije. Poseban problem je predstavljao promotivni video projekta na Kickstarteru u kojem je tim prikazao mogućnosti koje tada nije do kraja implementirao.

Harris također preporučuje da crowdfunding sajtovi poput Kickstartera bolje provjeravaju projekte kako bi se smanjila mogućnost da projekat propadne nakon dobijanja traženih sredstava.

O jednoj od takvih alternativa Kickstarteru nedavno smo pisali – na Crowd Supplyu projekti moraju proći provjeru da bi dobili odobrenje njegovih administratora.

1/1