Američka vojno-tehnološka agencija DARPA najavila je svoj novi projekat čiji će cilj biti stvaranje neuralnog implanta koji će ljudskom mozgu omogućavati direktnu komunikaciju sa računarom. Implant će biti veličine kocke šećera, a primarni cilj mu je ostvarivanje komunikacije sa računarom u stvarnom vremenu, pomoću binarnog koda.

Projekat koji nosi naziv "Neural Engineering System Design" (NESD) će, prema tvrdnjama zvaničnika DARPA-e, dramatično unaprijediti ljudsku sposobnost istraživanja kada je riječ o neurotehnologiji, te obezbijediti nove vidove naprednih terapija za osobe sa oštećenim vidom i sluhom.

Pored toga, NESD će slati mozgu digitalne zvučne ili vizuelne informacije u rezoluciji koja je mnogo veća od one koju imamo na današnjim 4K televizorima, tvrde iz DARPA-e. Dalje i sami možete zamisliti kako će se stvari odvijati. Ako projekat bude uspješno priveden kraju, ljudi će moći surfati Internetom i "komunicirati" sa uređajima bez potrebe da ih uopšte uzimaju u ruke.

1/1