Naziv mu je - ununseptium, ili eka-astatin.

Ah, ti Nijemci. Četiri godine nakon što su razbijali glavu, živce i atome u potrazi za dokazima postojanja 117-og elementa u periodnom sistemu elemenata, skupina naučnika iz GSI Heimholtz centra za istraživanje teškog željeza u Njemačkoj je došla do empirijskih dokaza da taj element zaista i postoji. Njihovi naučni prethodnici, grupa Rusa i Amerikanaca su još 2010. godine potvrdili teorijsko postojanje ovog elementa, ali je naučnicima sa Joint Instute for Nuclear Research trebalo još jedno naučno potvrđivanje njihovih rezultata.

1/1

Tako, četiri godine poslije, njemački tim je došao do elementa na identičan način - sudaranjem velikog broja izotopa kalcijuma sa radiokativnim berkelijumom, što je izuzetno komplikovana procedura. Prema riječima naučnih autoriteta, element 117 je maksimum koji nauka trenutno može postići, pogotovo kada se u obzir uzme činjenica da je ununseptium nevjerovatno nestabilan i da posjeduje period stabilnosti od samo 80 milisekundi. Ipak, mnogi predviđaju da postoji "stabilna zona" iza 118-og elementa, gdje strukture koje tamo nastaju posjeduju životni vijek od nekoliko sati, dana ili čak godina. Ipak, dok nauka ne uznapreduje, 117-ka ostaje naučna barijera na našem putu da istražimo periodni sistem do njegovih krajnjih granica.