Zbog dugogodišnjeg izbjegavanja plaćanja poreza u Italiji, Apple je od strane tamošnje porezne službe kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 318 miliona eura.

Nakon istrage koju je sprovela italijanska porezna služba, Apple je optužen da je u periodu od 2008. do 2013. godine utajio 880 miliona eura profita.

Apple je utaju izvršio tako što je novac redovno prebacivao u Irsku, koja ima znantno manju stopu poreza na profit.

Na kraju, suočen sa prikupljenim dokazima, Apple nije imao izbora nego da se složi sa isplatom ove sume.

1/1