Organizacija IETF (Internet Engineering Task Force) je konačno odobrila korištenje novog HTTP error koda za označavanje cenzurisanih web sajtova, prenosi The Register.

Web sajtovi koji korisnicima budu "nedostupni iz pravnih razloga" će umjesto standardnim 403 kodom biti označeni sa novim: 451.

Spomenuti kod je odabran u čast kultnog romana Raya Bradburyja, Fahrenheit 451, u kojem je vlada plijenila i spaljivala sve knjige koje bi pronašla kod svog stanovništva.

"Ovaj kod označava da vam server odbija pristup resursima kao posljedicu pravnog zahtjeva. Server u pitanju ne mora biti server na kojem je hostan sadržaj. Ovaj tip pravnih zahtjeva obično direktno utječe na rad ISP-ova i Internet pretraživača," izjavili su iz IETF-a.

Zahtjev za korištenje ovog koda u svrhe označavanja cenzurisanih sajtova je podnesen još 2012. godine, ali je IETF sve do sada odbijao da ga uvede u upotrebu zbog ograničenog broja kodova koje imaju na raspolaganju (naime, za statusne kodove mogu koristiti samo brojeve od 400 do 499).

1/1