Sa ciljem da inspirišu djecu i tinejdžere da se počnu baviti edukativnim vannastavnim aktivnostima od kojih bi jednog dana mogli imati koristi, SPARK school je u saradnji sa Raiffeisen bankom pokrenuo RoboMobo projekat namijenjen tinejdžerima koje zanima robotika.

Naime, SPARK i Raiffeisen su odlučili odabranim srednjim školama u Mostaru donirati komplete za robotiku, a one učenike koji budu zainteresovani za projekat, educirati o razvoju aplikacija za kontrolu robota pomoću Arduino platforme.

Cilj je da srednjoškolci povećaju praktično znanje na polju robotike i programiranja, te da nauče razmišljati na kreativan i inovativan način u okviru IT branše.

1/1