Prema posljednjim podacima koje smo dobili od Centra za promociju civilnog društva, više od 20.000 mladih BiH učestvovat će u ovogodišnjem Satu kodiranja koji će se održavati u periodu od 7. do 13. decembra. Do sada se za učešće u akciji prijavilo više od 270 školskih ustanova i organizacija iz Bosne i Hercegovine, a kako je istakla direktorica CPCD-a, Aida Daguda - broj registrovanih i dalje raste.

"Osnovni motiv pokretanja ove akcije je uključivanje mladih iz BiH u globalne obrazovne trendove, te njihovo usmjerenje ka informatičkim zanimanjima kao najtraženijem pozivu 21. vijeka. Jako smo ponosni na dosad postignute rezultate i sigurno je da ćemo nastaviti raditi na ovoj inicijativi, ali i sličnim akcijama i u budućnosti“, naglasila je direktorica Daguda.

Ovogodišnju akciju Sat kodiranja do sada su podržale sljedeće ustanove: Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO), Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, te sva kantonalna ministarstva obrazovanja u FBiH. Pored institucija vlasti, akciju su podržale i društveno-odgovorne kompanije: R&S Sarajevo, Podravka i Coca-Cola.

1/1

Jedan od partnera projekta jeste i kompanija Authority Partners BiH. Njihova rukovoditeljica odjela za ljudske resurse, Ena Hubić, rekla je da će njihova kompanija akciju podržati kroz nagrade za najbolje škole i učenike: "Tri najuspješnije škole će imati priliku da posjete naš Api Lab i da sa našim stručnjacima učestvuju u satu kodiranja i nagradnoj igri. Pored toga, nagradna igra za učenike obuhvatit će pet učenika koji će dobiti priliku za obavljanje prakse i pored kodiranja upoznati stvarno IT okruženje i izazove koje isti nosi”, obećala je Hubićeva.

Direktor Microsofta BiH, koji je i glavni partner akcije, Omar Krivošija, rekao je kako Microsoft vjeruje da bi svaki mladi čovjek trebao imati pristup tehnologiji, jer je kompjuterska znanost važan dio temeljnog učenja: "Kako je tehnologija postala sastavni dio svakodnevnog života ljudi širom svijeta, primjetili smo da učenici, roditelji, nastavnici, vlade i neprofitne organizacije, ne samo da zahtjevaju korištenje tehnologije, već traže i načine kako stvoriti tehnologiju koja bi im pomogla da postanu inovatori i pokretači rasta i mogućnosti u našem društvu”, rekao je Krivošija.

Podsjećamo da sada već uveliko prepoznatljiva akcija Sat kodiranja ima za cilj uključivanje što većeg broja osnovnih i srednjih škola, ali i nevladinih organizacija i kompanija iz Bosne i Hercegovine u proces edukacije učenika i učenica i sticanje njihovih prvih programerskih iskustava. Ovu globalnu akciju u kojoj je do sada učestvovalo više od 100 miliona učenika i učenica iz više od 180 zemalja pokrenula je prije nekoliko godina neprofitna organizacija Code.org iz SAD-a.