Najnoviji Viberov v5.6.5 update za Android i iOS, omogućava korisnicima da, između ostalog, udaljenom kontrolom izbrišu već poslane poruke sa uređaja primaoca, bez obzira na to da li ih je ovaj već pročitao ili nije.

Pored toga, nema vremenskog ograničenja u okviru kojeg je moguće brisanje neke poruke.

Mnogi smatraju da je uvođenje ove opcije jedan od najboljih načina za borbu protiv osvetničke pornografije, ali će pomoći i onima koji se pokaju zbog poslane poruke ili pošalju preko Vibera nekome broj bankovnog računa ili kreditne kartice.

1/1