Vođe razvoja Tora, mreže za anonimni web pristup i komunikaciju, upravo su optužili američku vladu – tačnije, FBI – za potplaćivanje stručnjaka sa Univerziteta Carnegie Mellon kako bi ovi dekodirali Tor mrežu. FBI je navodno univerzitetskim stručnjacima isplatio najmanje milion dolara s ciljem identifikovanja pravih IP adresa Tor korisnika.

Na Torovom blogu tvrde da još uvijek "nema nikakvih pokazatelja da su oni (plaćeni stručnjaci) imali nalog ili bilo kakav institucionalni nadzor" od strane Carnegijevog odbora. U Toru smatraju da nalog ne bi ni dobili zato što napadom nisu ciljani pojedinačni kriminalci, nego svi korisnici Tora odjednom.

Torov tim također smatra da će građanske slobode korisnika biti ugrožene ako univerziteti počnu raditi za policiju i tako zaobilaziti zakonske procedure.

U FBI-u još uvijek nisu komentarisali ove navode.

DOPUNJENO: U FBI-u su - za sada šturo - objavili da su Torove optužbe pogrešne.

1/1