Australija i Novi Zeland uskoro bi mogli početi testirati digitalne pasoše, koji će njihovim građanima omogućiti neometan prelazak granica između ove dvije države, bez potrebe za pokazivanjem i vađenjem običnih pasoša. Za kreiranje odgovarajućeg softvera, koji bi ovim dvjema državama omogućio nesmetanu upotrebu digitalnih pasoša, bit će korištena SmartGate tehnologija.

Treba napomenuti i to da Australci još od 2005. godine imaju pristup elektronskim pasošima (ePassports), koji u sebi imaju čip sa podacima o putniku, a koji uključuju njegovu fotografiju, ime i prezime, spol i broj pasoša. Kombinacijom elektronskog pasoša i SmartGate tehnologije, putnici će moći proći kontrolu na aerodromima, a da ne moraju progovoriti nijednu riječ sa njihovim službenicima.

"Australija se ponosi činjenicom da ima jedan od najsigurnijih pasoša na svijetu, ali prihvatanjem i iskorištavanjem novih tehnologija, mogli bismo biti i bolji" - izjavila je australijska Ministrica vanjskih poslova, Julie Bishop, naglasivši da se predviđa kako će pasoši koji su utemeljeni na cloud sistemu, vremenom biti prihvaćeni i od strane svih ostalih država svijeta.

1/1